Tagene på carportene og skurene fra S71-S85 er på grund af dårlig byggekvalitet sunket så meget, at afløbene nu er placeret flere centimeter for højt.
Det medfører flere kvadratmeter store vandpytter, som kun forsvinder ved fordampning, samt fremkomst af mos.
Endvidere er en af beboerne på trods af adskillige fornyelser og udbedringer af tagbelægning stærkt plaget af nedsivning af vand i carport og skur ifm. regn.

Jeg er pt. ved at undersøge muligheder og priser for henholdsvis nye tage med hældning, tagmembran samt sedumtag (plantemåtter).

Har I kendskab til nogle i området med tilsvarende problemer samt efterfølgende løsninger?

I så fald, må I meget gerne give besked.
Jeg indkalder til snart til et møde for S71-85.

Med venlig hilsen

Henning Larsen
S73

51 17 40 18