Afløb ubrugelige

Tagene på carportene og skurene fra S71-S85 er på grund af dårlig byggekvalitet sunket så meget, at afløbene nu er placeret flere centimeter for højt.Det medfører flere kvadratmeter store vandpytter, som kun forsvinder ved fordampning, samt fremkomst af mos.Endvidere er en af beboerne på trods af adskillige fornyelser og udbedringer af tagbelægning stærkt plaget af […]