Råd, vejledninger og anbefalinger

Nogle af dem går på det praktiske: Hvad kan man selv gøre? Hvilke materialer er håndværksmæssigt
bedst? Hvor kan de fås? Hvad skal man passe på? 

Andre gælder husenes og områdets udseende: Materialevalg, farver, indretning af carporte osv. 

Atter andre drejer sig om de fælles installationer: El, vand, kloak og Bredbånd.

Her er vejledninger og anbefalinger præget af en bestemt opfattelse af områdets karakter.

Grundejerforeningen mener, at husenes udseende bør holdes så tæt på det oprindelige som muligt.

Det er ikke, fordi Højene skal være et museum over en bestemt slags arkitektur, men fordi vi
finder det ønskværdigt at bevare fornemmelsen af husene som perler på en snor i et ensartet,
roligt og harmonisk forløb. Og det er ikke kun et spørgsmål om æstetik. Hvis der kommer flere
og flere afvigelser hvad angår farver og materialer, vil området uden tvivl miste en del af sin
attraktion, og husene en del af deres handelsværdi.