Belægning og beplantning

Åbninger i belægningens SF-sten bør befæstes med for at undgå ud­skrid­ning ved belastning. Det sker jo, at tunge køretøjer – f.eks. flyttebiler – skal ind på arealet.

Eventuel beplantning på parkeringsarealerne skal ifølge Aarhus Kommune holdes i en afstand af 1 meter fra køre­banen.

Det er godt at overveje højden af be­plantningen. Den bør være lav, så børn og dyr er synlige for trafikanterne.Grundejerforeningen aftaler sammen med kommunen, hvilke træer, der skal vokse i skellene. Flere steder er de gamle løn/ahorn så store, at truer med at skyde stenbelægningen op eller måske endda skade husenes murværk. Derfor er flere af dem fældet.

Grundejerforeningens Grøntudvalg og kommunen er enedes om, at der frem­o­ver beplantes med kugleahorn, som ikke vokser så højt og ikke kræver så meget næring.