I konstruktionen indgår:

I rækkehusene på Højene har vi en del betonkonstruktioner. Det gælder både indvendigt og udvendigt.

Murene er i kalksandsten. Især havemurene er udsatte for erosion.

Flade – built up – tage med tagpap og skjult inddækning ovenpå facadeelementerne.

Facadeplader, oprindeligt eternit.