Farver og overfladebehandling af træværk

Husene ligger som perler på snor, og afvigende farver er meget iøjnefaldende. For at bevare den oprindelige arkitektoniske helhed anbefales det at bevare den sorte farve på alt træværk, som er synligt fra veje og fællesarealer. Det vil sige træbeklædning på facaderne:

  • karme og rammer ved vinduer og døre
  • altan rækværket
  • plankeværk mod fællesareal
  • carporte og redskabsrum udvendig

For at opnå samme farvevirkning er det vigtigt at huske, at sort ikke blot er sort. Alt efter hvilken slags  imprægnering og fabrikat man vælger, vil man få mange forskellige afskygninger af sort. Derfor kan vi anbefale, at alle bruger samme type og evt. sammefabrikat – i hvert fald i de enkelte blokke.

Træimprægnering fås på oliebasis eller vandbasis. Træimprægnering på oliebasis anses for at være den bedste, og samtidig er den god at arbejde med. En af de meget velegnede er Goritræbeskyttelse på oliebasis: 301Sortibenholt, træfarvetransparent.

Gori 22 til grunding af nyt træværk og dybdebehandling af ældre medtaget træværk.

Gori 88 til generel overfladebehandling og løbende vedligeholdelse.

Naturligvis kan andre fabrikater anvendes, blot må man være opmærksom på, at der er farve forskelle fra fabrikat til fabrikat, og at det er smukkest, hvis træværket i en hel blok har samme farve.

Det er en god ide at tænke på miljøet, hvis man udskifter et plankeværk eller andet træværk. Nyt træværk kan behandles fra bunden med så kaldt “grønne” produkter, der er mere skånsomme mod naturen.