Tage

Husene er forsynet med “built-up” tage med eller uden stenbelægning. Normalt vil sådan et tag kunne holde i ca. 25 år. Omkring halvdelen af husene har op til i dag (1997) fået ny tagpap.

Man bør lade reparation eller pålægning af ny tagpap udføre af fagfolk, hvilket vil sige et tagdækkerfirma. Ved fejllægning er der stor risiko for gennemsivning – også hos naboen!

Tagdækkerfirmaet bør være omfattet af en garanti, der dækker både produktfejl og fejl, lavet af tagdækkerfirmaet. Garantien bør være udstedt af et forsikringsselskab, der også dækker, hvis tagdækkerfirmaet eller producenten lukker. Det normale er 15 års garanti.

Sådanne garantier udstedet af tagdækkervirksomheder, omfattet af Danske Tagdækkermestres Brancheforening. Desuden af tagdækkervirksomheder, der er autoriseret af producenter som ICOPAL eller Derbigum.

Nogle virksomheder er mere karrige med garantien og giver f.eks. kun 10 års garanti for produktfejl. Uden forsikringsdækning. Det er naturligvis billigere, så kig tilbuddet nøje igennem.

Normalt anbefales en 2-lags tagdæk­ning, som afsluttes med en skjult ind­dækning ovenpå beton-facadeelemen­ter­ne. Synlige zinkløskanter/drypnæser kan dog anvendes, men højden må ikke overstige 25 mm. Vi anbe­faler, at beboerne i en blok bliver enige om en ens udformning.

Har man tagvinduer er det som regel en god idé at udskifte dem ved samme lejlighed. Man kan vælge mellem faste eller oplukkelige. Flere tagdækkere medtager det i entreprisen.

Da husene blev opført, var kravet til isolering 75 eller 100 mm. Og isoleringsmaterialet var dengang ikke så godt som nu. Så hvis taget skal skiftes, så vil det være naturligt at udskifte isoleringen ved samme lejlighed.

Tagkonstruktion på Korshøjen.

Som billedet viser, er der plads til 200 mm plus de 50 mm luft op til undertaget. Der er ikke plads til mere, så man kan overveje et dyrere og bedre isoleringsmateriale end de klassiske stenuld / glasuld.