Carporte

Carportene fungerer som åbninger i husrækken, der med deres skyggevirkning byder “Velkommen indenfor”, og det har al­drig været tanken, at de skulle lukkes. Flere har i de senere år af en eller anden årsag alligevel gjort det.

Hvis man vælger at sætte en port i, bør den i det mindste være sort, så den ikke stikker helt af fra omgivelserne.

Plankeværk

Oprindeligt var der, mellem den private grund og fællesarealet, sort plankeværk med lodrette, profilerede brædder. Nu er der en stor variation – fra ingenting til noget, der ligner det oprindelige.

Hvis man laver plankeværk, så bør det ligne det oprindelige. Krydsfinérplader og gam­meldags plankeværk á la landsby klæder ikke husene på Højene.