Vand

Aarhusvand A/S, der ejes af Aarhus Kommune, leverer al drikkevand i Aarhus. Aarhusvand har ansvaret frem til stophanen, der er placeret på grunden 1-2 m fra muren på havesiden.

Kig efter et dæksel. Hvis du ikke kan finde det, er det muligvis dækket af bevoksning eller fliser. Efter stophanen vedligeholder ejeren rørene.
Aarhusvand A/S ejer også spildevands- og regnvandsledninger.

På højene har vi en blanding af offentlige og private ledninger – se mere i “Rørene under Højene”:

  • Spildevandsledninger til kloakvand
  • Regnvandsledninger til regnvand
  • Drænledninger til dræning af jorden for overfladevand og grundvand.

Fjernvarme

Fjernvarme leveres af Kredsløb A/S, der ejes af Aarhus kommune. Ved brud skal Kredsløb reetablere skader på have, flisebelægning o.l.

Kredsløb ejer og vedligeholder rørene frem til hovedhanen inde i huset.

Efter hovedhanen vedligeholder grundejeren selv rørledninger.