På el-afregningen betales til 2 leverandører: El-leverandør og Netdistributør.

El-leverandøren

køber strøm på el-markedet og sælger videre til forbrugere. Der er frit valg mellem el-leverandører, så se nærmere på din elregning vedr. kontaktoplysninger.

Alle henvendelser vedr. priser mm. rettes til leverandøren.

Netdistributøren

ejer ledningsnettet frem til målerskabet. Driften af el-nettet betales via nettariffen, der opkræves af el-leverandøren.
Konstant A/S (7011 4509 ) er Net distributør i det meste af Aarhus og også på Højene. Alle henvendelser vedr. nettet udenfor målerskabet skal rettes til Konstant.

Hos Konstant kan du se driftstatus og tilmelde dig sms-service ved nedbrud / planlagte afbrydelser.

Er en strømafbrydelse ikke registreret under driftsinformationer hos Konstant, skal du kontakte din el-leverandør.

Grundejeren ejer og sørger selv for vedligehold af el-nettet efter målerskabet, inkl. stikledninger.