Vand på taget.

For 50 år siden blev der bygget af flere forskellige bygmestre. I varierende kvalitet.

Tagene på carportene og skurene fra S71-S85 er på grund af dårlig byggekvalitet sunket så meget, at afløbene nu er placeret flere centimeter for højt.
Det medfører flere kvadratmeter store vandpytter, som kun forsvinder ved fordampning, samt fremkomst af mos.
Endvidere er en af beboerne på trods af adskillige fornyelser og udbedringer af tagbelægning stærkt plaget af nedsivning af vand i carport og skur ifm. regn.

Henning Larsen (S73) er ved at undersøge muligheder og priser for henholdsvis nye tage med hældning, tagmembran samt sedumtag (plantemåtter). Henning indkalder snart til et møde for S71-85.

Henning efterspørger andre med lignende problemer og eventuelt løsninger.

Kontakt 51 17 40 18 – henning@oncable.dk, hvis I har erfaringer eller på anden måde er interesserede.

I sin tid måtte man lægge flade tage uden nogen form for hældning; men i dag siger bygningsreglementet, at taget skal have en hældning på 2,5%, hvis man renoverer tagkonstruktionen. Dvs. 15 cm på de ca. 6 meter.
Hvis man bare lægger nyt pap – eller laver en anden løsning uden at ændre selve konstruktionen – kan man beholde de helt flade tage.

(22/6 2024)