Til- og ombygning

Tilbygning kræver byggetilladelse fra kommunen. Kommunen vil høre naboerne og spørge grundejerforeningen, før der evt. gives tilladelse. Kommunen vil bl.a. lægge vægt på, at tilbygningerne i bebyggelsen – og specielt indenfor en blok – er ensartede. Det betyder, at den først godkendte tilbygning i en blok kan komme til at danne skole. Tidligere er der bl.a. i 2-etages huse givet tilladelse til at bygge en karnap, som ikke går udenfor udhænget.

Kommunen har opfordret beboerne på Højene til at udforme retningslinjer for tilbygninger i området. Kan vi blive enige, vil kommunen så vidt det er muligt bruge vores retningslinjer, når der fremover skal gives byggetilladelse.

Ved andre væsentlige bygningsmæssige ændringer som f.eks. udhuse og overdækkede terrasser kræves anmeldelse til kommunen, inden arbejdet påbegyndes.

Andre ombygninger som flytning af skillevægge, modernisering af køkken og efterisolering kan foretages uden ansøgning eller anmeldelse, men man skal overholde de byggetekniske bestemmelser. De er bl.a. beskrevet i pjecen Bygningsreglementet for småhuse.

Myndighed i byggesager for Højene er:

Bygningsinspektorat Nord, Vejlby Centervej 52, Postboks 2203, 8240 Risskov. Tlf: 8940 6330/Fax: 8940 6349

Torben Valentin Hansen, K. 130. Udarb. 1997