Vi er fælles om:

  • Fællesarealerne – de grønne områder – tilhører grundejerne med en ideel anpart pr. hus.
  • Stier og veje er offentlige, men krydser gennem vores område. Aarhus kommune vil formentlig privatisere de tre veje inden 2035.
  • Regnvandsledninger og spildevandsledninger

Vores udfordring er, at deklarationen af 1967 ikke kræver medlemskab af en grundejerforening. Dvs. at fællesarealerne og ledningsnettet – og til sin tide vejene – ikke ejes af “en juridisk person” – men af et diffust fællesskab.

Fællesarealerne

Fællesarealerne  falder ind under den private ejendomsret og det betyder, at Fredensbjergparkens beboere frit kan færdes overalt på fællesarealerne, plukke af de fælles kirsebær og andre frugter; men de er ikke offentligt område, og der er ikke tinglyst pligt til at tåle offentlig færdsel. Det er et forhold, mange ikke er klar over.

Introduktion til Fredensbjergparken – et overblikskort

Du kan se ejerforhold og vedligeholdelsespligter i området via dette kort. Kortet kan hjælpe såvel nye som gamle beboere med at give et samlet overblik over Fredensbjergparkens mange særlige detaljer.