Pleje af de grønne fællesarealer

Udgangspunktet for grøntudvalgets budget er deklarationen af 8. marts 1967, hvor der står: Ren- og vedligeholdelse af fællesarealerne foretages af kommunen på grundejernes vegne, og således at udgifterne hertil fordeles ligeligt efter antallet af rækkehuse.

Siden 2017 har grundejerforeningen haft en aftale med kommunen om, at vi selv står for vedligeholdelsen og at kommunen opkræver beløbet, enten via grundejerforeningen eller direkte (hos de få, der ikke er medlemmer). Ifølge aftalen fordeles udgifterne ligeligt blandt alle 253 grundejere.

Grundejerforeningens grøntudvalg  har fuldmagt til at indhente tilbud og forestå plejen. Læs mere under grøntudvalget.

år 2020 2021 2022 2023 2024
beløb 2.241 kr 2.241 kr 2.241 kr 2.241 kr 2.965 kr

For disse penge får vi blandt andet slået græs og beskåret træer og buske. Omfanget og arten af denne ren- og vedligeholdelse fastlægges hvert år af Grøntudvalget. Grøntudvalget bliver valgt for et år ad gangen. I 2024 indeholder bidraget også dræning af et område på fællesarealerne. Derved forhindres, at vand fra fællesområdet trænger ind i boligerne.

En gang om året holder foreningen en arbejdslørdag, hvor vi i fællesskab giver beplantningen, legeplads m.m. en kærlig hånd. Arrangementet er altid hyggeligt – deltagelse kan varmt anbefales.

Hvad er vedligehold

Begrebet “vedligehold” er ikke defineret i deklarationen og heller ikke i aftalen.

I en dialog med Aarhus Kommune fremgår det, at vedligehold også dækker over at vi skal sørge for vandafledning, så de private grunde ikke oversvømmes. I 2013 drænede Aarhus Kommune området lige syd for Skodshøjen 1-13.