Blomster

Grundejerforeningen.

Beboernes talerør og praktiske medhjælp.

Fredensbjergparkens Grundejerforening spiller en vigtig rolle i områdets liv. Den er beboernes kontakt til myndighederne, den laver fællesarrangementer for børn og voksne, og den råder over telte, borde, stole, redskaber, værktøjer og andre faciliteter, som medlemmerne kan låne.  Kontakt foreningen vedr. medlemsskab

Grundejerforeningen har en nøgle til de bomme, der spærrer for biler på stierne.

Foreningen, der blev stiftet i 1970, står for kontakten til de offentlige instanser vedr. veje, kloak etc. og har en aftale med Århus Kommune om, at alle henvendelser fra beboerne vedrørende området bliver sendt til udtalelse i foreningen. Foreningen har en aftale med kommunen om vedligeholdelse og beplantning af fællesarealerne.

I løbet af året arrangerer Grundejerforeningen arbejdslørdag (hvor der ryddes op på fællesarealerne), fastelavn, skt. Hans og det sidste skud på stammen er et årligt loppemarked (september). Alle er velkommen ved disse arrangementer. Læs om årshjulet for foreningen.

Generalforsamling

På generalforsamling vælges foreningens formand, samtidig er to af bestyrelsens fire øvrige medlemmer på valg, desuden vælges to suppleanter. På generalforsamlingen kan alle relevante emner drøftes, f.eks. indretning af fællesarealerne, beplantning langs gaderne, indkøb og brug af fælles faciliteter som festtelt, trailer osv. 
Grundejerforeningen nedsætter en række udvalg til at tage sig af enkeltområder. Du skal være velkommen til at deltage i et udvalg – der er altid brug for hjælp og frivillige, der vil engagere sig i nærområdet. 

Betaling

Kontingentet til grundejerforeningen (i 2024 er det 350 kr) anvendes bl.a. på vedligeholdelse af legepladsen, inventar til vores fællesskur, sociale arrangementer og udgifter til hjemmeside.  Betaling sker via bankoverførsel – kontakt foreningens kasserer og hør nærmere.

Som det fremgår af deklarationens pkt. 1. foretages ren- og vedligeholdelse af fællesarealerne af kommunen for grundejernes regning. Der har siden 2016 været en aftale mellem grundejerforeningen og kommunen om, at grundejerforeningen varetager opgaven via foreningens grøntudvalg.  Kommunen opkræver betaling for denne vedligehold. Medlemmer af grundejerforeningen indbetaler samlet og sparer derved kommunens gebyr.

Udlån

Foreningen har  stiger og en række haveredskaber, som frit kan lånes af medlemmerne .  Festtelte, trailer, borde, klapstole og grill skal reserveres via hjemmesiden – UDLÅN.