Information til ejendomsmæglere ved forespørgsel om grundejerforeningen

(Inddeling baseret på formular autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening)

1. Oplysninger om medlemskab af foreningen

1.1. Der er formelt set ikke medlemspligt. Såfremt den nuværende ejer af ejendommen er medlem af grundejerforeningen, vil medlemskabet dog være pligtigt for alle fremtidige ejere af ejendommen, jf. foreningens vedtægters § 16. For at tydeliggøre dette, vil medlemsskabet blive tinglyst på de enkelte matrikler. Udgiften hertil afholdes af foreningen, ikke den enkelte grundejer.

2. Udgifter til grundejerforeningen

2.1. Kontingent til grundejerforeningen fastsættes på foreningens årlige generalforsamling, der afholdes i oktober måned. Grundejerforeningens regnskabsår er 1. september til 31.august.

Der betales et årligt beløb til pleje af de grønne fællesarealer. Opkrævning sker primo januar og dækker kalenderåret før.

betaling til periode beløb betalingstidspunkt
grundejerforening 1/9 2023 til 31/8 2024 350 kr januar 2024
grundejerforening 1/9 2024 til 31/8 2025 fastsættes i okt. 2024 januar 2025
vedligeholdelse af grønne områder 1/1 2023 til 31/12 2023 2.591 kr januar 2024
vedligeholdelse af grønne områder 1/1 2024 til 31/12 2024 2.965 kr januar 2025

2.2. Forespørgsel om ejeren er i restance rettes til foreningens kasserer .

2.3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer fællesgæld.

2.4. Der betales ikke indskud i foreningen.

2.5. Der skal ikke betales gebyrer til foreningen i forbindelse med overdragelsen.

3. Antenneforening

3.1 – 3.5 Grundejerforeningen driver ikke en antenneforening. Om bredbånd, se under boligtips.

4. Øvrige oplysninger

Formand og kasserer: Se venligst menupunktet Bestyrelse.

5. Seneste regnskab og budget, generalforsamlingsreferater, vedtægter og ordensreglement

Følgende dokumenter kan findes via nedenstående links:

6. Supplerende oplysninger 1

Yderligere spørgsmål, der ønskes besvaret, kan stiles til foreningens formand

7. Supplerende oplysninger 2

Foreningen benytter i størst muligt omfang elektronisk kommunikation f.eks. indkaldelse til og referat fra generalforsamling etc. og opfordrer derfor nye medlemmer til at oplyse e-mailadresse til foreningens formand og tilmelde sig nyheder fra hjemmesiden.

Foreningens hjemmeside Fredensbjerg.dk rummer en “opslagstavle” for foreningens medlemmer, som kan benyttes til at debattere forskellige emner eller til at komme med forslag og oplysninger, der kan være til gavn for andre medlemmer. Se under OPSLAG

Betaling af kontingent finder sted ved overførsel far konto til konto i netbank el. lign. Foreningen har ikke MobilePay eller lignende.

Grundejerforeningen opfordrer medlemmerne til at være tilmeldt Nabohjælp.