Lige siden de første boliger blev opført, har Højene været attraktive for børnefamilier: Grønne områder, cykelafstand til Aarhus centrum, masser af sportsmuligheder, tæt ved indkøb og ufarlig skolevej. De første huse blev opført i 1968 – de sidste i 2005. Husenes udvendige form blev fastlagt af arkitektfirmaet Friis og Moltke.
Skønt de 251 boliger på Højene er forskellige i størrelse og indretning, har de et klart fællespræg. For at understrege og understøtte dette fællespræg, har Fredensbjergparkens Grundejerforening udgivet håndbogen Bevar Mig Vel, der blandt andet fortæller om Højenes historie og traditioner, så nye tilflyttere – og måske også nogle “gamle” beboere – får en fornemmelse af ideerne bag byggeriet og stedet.
Husene fremstår udadtil arkitektonisk ensartede med vandrette betonlinjer, flade tage, lyse mursten og sort træværk. Der er dog store individuelle forskelle på husenes indretning.