Legepladsudvalg

Legepladsudvalget tager sig af legepladsen mellem Skodshøjen og Korshøjen, samt hvad der står af legeredskaber rundt om på grundejerforeningens fællesarealer.

Legepladsudvalgets medlemmer kan ses under kontakt.

Nyt fra juni 2024: 
Legepladsen er blevet malet af naboer i forbindelse med Skt. Hans arrangementet.
Legepladsen trænger til vedligehold jf. rapporten og der er indhentet tilbud på opgaven. Da beløbet løber op fremlægges opgaven for generalforsmalingen i oktober.

Legepladsrapport fra maj 2024:
Fredensbjergparken-Årlig Hovedinspektion-Dalpin-RSM1142

September 2018:
Renovering af legepladsen færdig og udvalget præsenterede arbejdet på årets generalforsamling.

Legepladsrapport fra oktober 2016:
Legepladsrapport 2016 – del 1
Legepladsrapport 2016 – del 2