Nyt om vandafledning og dræn

Den 5. juli havde grundejerforeningens bestyrelse et møde med UCON, der rådgiver og projekterer vedr. vandafledning. Se under Fælles -> vandafledning

Vandafledning

Bestyrelsen havde status på vandafledningsprojektet på mødet i går. Vi har fået en tilkendegivelse fra Klima og Vand fra Aarhus Kommune og er i dialog med en konsulent, der kan rådgive om det videre forløb.  Læs mere under fælles -> vandafledning og dræn, hvor vi fortsat løbende opdaterer med status. Vandafledning og dræn mvh Jens […]

Skt. Hans 23. juni

Skt. Hans på Højene Traditionen tro fejrer vi Skt. Hans på legepladsen. Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage. Grundejerforeningen sørger for kød og pølser til grillen og skumfiduser til bålet. Alle medbring noget tilbehør til et fælles tag-selv-bord. Kl. 17.30 Vi stiller teltet op, hvis det er nødvendigt og tænder op i […]

Afløb ubrugelige

Tagene på carportene og skurene fra S71-S85 er på grund af dårlig byggekvalitet sunket så meget, at afløbene nu er placeret flere centimeter for højt.Det medfører flere kvadratmeter store vandpytter, som kun forsvinder ved fordampning, samt fremkomst af mos.Endvidere er en af beboerne på trods af adskillige fornyelser og udbedringer af tagbelægning stærkt plaget af […]

Ændringer i udlån

Højtryksrenseren skal fremover reserveres i udlånssystemet (ligesom stole, borde, trailer etc.). Der kommer billede og tekst på i løbet af den kommende uge. Samtidigt har vi ændret reservationstiden for traileren til 3 timer. Hvis man skal bruge den i længere tid, skal der reserveres flere blokke. mvh Jens Hørlück

Vedr. beslutning om dræning

Åbent brev med spørgsmål til Fredensbjergparkens Grundejerforenings bestyrelse.   Vedr. dræning fremgår det af bestyrelses referat fra mødet den 5. marts 2023 (se Mødereferater): ”Det af beboerne vedtagne konkrete dræningsprojekt nær Skodshøjen går videre som planlagt, men vi afventer de geotekniske undersøgelser før der tages stilling til yderligere dræn. Der er ikke kommet konkrete forslag […]

Algefjerner på legepladsen

I dag kl. 16 går jeg over og går igang med at give legepladsen algefjerner, som den virkelig har brug for. Det regnede desværre for meget i lørdags til at det kunne lade sig gøre der og nu ser der ud til at være et par dage med tørvejr.   Jeg håber, at nogen kunne […]

VEJFEST, HYGGE OG ARBEJDSDAG PÅ HØJENE – lørdag den 4. maj kl 10

  Kære alle Så er det meget snart, at vi samles til en hyggelig dag med gode naboer på Højene, nemlig LØRDAG DEN 4. MAJ. Det plejer at være en virkelig hyggelig dag, hvor der er mulighed for at møde nye naboer eller catche op med gamle. Dagen kommer til at forløbe ca. som følgende: […]

Om skattefradrag for vedligehold.

Udgivet 1. maj 2024 Grundejerforeningens bestyrelse har fået flere henvendelser i stil med: “Hvordan det går med at vende tilbage med det fradragsberettige beløb for de seneste år? Fristen for ændring af årsopgørelsen for 2020 er den 1. Maj! Det lød på seneste møde, at der var nogen der havde fratrukket grøntpleje, kommer de oplysninger […]

Tilbud på rottespærre i kloakken

Der opstod for en tid siden en rotteskade i den kloakstreng, der dækker Skodshøjen 1 – Skodshøjen 29. De to blokke på Skodshøjen har fundet en fælles løsning og skade udbedres snarest. I samme forbindelse er der flere, der har ønske om montering af en rottespærre i kloakken ved egen ejendom. Dette er der udarbejdet […]