Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget

Beskæftiger sig med:

Aktiviteter for foreningens store og små medlemmer som fastelavn, arbejdsdag og sankthansfest.

Medlemmer:
Ane Keller (S5)
Joan Naldal (S33)

Skriv til aktivitet@fredensbjerg.dk