Grøntudvalget

Grøntudvalget

Beskæftiger sig med:

Højenes grønne områder, samt pleje og anlæg.

Medlemmer af udvalget:

  • Inger Møldrup (J23) (formand)
  • Morten Charles (K23)
  • Steen Luk (S7)
  • Stig Thornsohn (S19)

Suppleanter: (ingen pt.)

Kontakt os på gront@fredensbjerg.dk

Grundejerforeningen har ét sæt bom-nøgler, der passer til bommene på de forskellige slipper.
Har du behov for at få låst en bom op i forbindelse med en arbejdsopgave på havesiden af dit hus, kan du låne nøglesættet ved henvendelse til S7/Steen Luk (4068 3772). – Da vi kun har ét sæt, bedes nøglerne afhentet umiddelbart før din arbejdsopgave og afleveret igen umiddelbart efter afslutning.