Velkomstudvalget

Velkomstudvalget

Beskæftiger sig med at byde nye beboere velkommen.
Meddelelse om ejerskifte kan gives til formanden – så giver formanden besked videre til velkomstudvalget 🙂