Om Højene

Lige siden de første boliger blev opført, har Højene været attraktive for børnefamilier: Grønne områder, cykelafstand til Aarhus centrum, masser af sportsmuligheder, tæt ved indkøb og ufarlig skolevej. De første huse blev opført i 1968 – de sidste i 2005. Husenes udvendige form blev fastlagt af arkitektfirmaet Friis og Moltke.
Skønt de 251 boliger på Højene er forskellige i størrelse og indretning, har de et klart fællespræg. For at understrege og understøtte dette fællespræg, har Fredensbjergparkens Grundejerforening udgivet håndbogen Bevar Mig Vel, der blandt andet fortæller om Højenes historie og traditioner, så nye tilflyttere – og måske også nogle “gamle” beboere – får en fornemmelse af ideerne bag byggeriet og stedet.
Husene fremstår udadtil arkitektonisk ensartede med vandrette betonlinjer, flade tage, lyse mursten og sort træværk. Der er dog store individuelle forskelle på husenes indretning.

For alle beboerne i Fredensbjergparken gælder en tinglyst deklaration fra 8.marts 1967 (uanset om man er medlem af grundejerforeningen eller ej). Deklarationen indeholder en række detaljeorienterede bestemmelser. Andre bestemmelser er bredere, men grundtanken med deklarationen er, at området skal bibeholde et fælles præg. Se nærmere under BOLIGTIPS

Grundejerforeningen

Grundejerforeningen i Fredensbjergparken spiller en vigtig rolle i områdets liv. Den er beboernes kontakt til myndighederne, laver fællesarrangementer for børn og voksne,  står bag denne hjemmeside og den råder over telte, borde, stole, redskaber, værktøjer og andre faciliteter, som medlemmerne kan låne.  

Se nærmere under GRUNDEJERFORENINGEN

Fællesarealer

Ifølge deklarationen fra 1967 varetager kommunen vedligehold af fællesarealer; men siden 2016 har grundejerforeningen fået uddelegeret ansvaret for vedligeholdelse og beplantning af fællesarealerne.  Kommunen opkræver et bidrag fra alle beboere til dækning af udgifterne. Medlemmer af grundejerforeningen indbetaler samlet og undgår derved et gebyr.