Boligbebyggelsen Fredensbjergparken

Første gang man ser Højene med de vandrette betonlinjer, de flade tage, det sorte rækværk på balkonerne og de små haver med lyse mursten om, bliver man slået af, hvor karaktérfuldt byggeriet er. Og enten bliver man tiltrukket af det eller tager afstand fra det. Det sidste især på en kold, grå efterårsdag. For når sneen ligger blødt og tæt, eller når træer, buske og græs lyser grønt mellem de hvide bygninger, er her rart.

Bebyggelsens arkitektur / forbilleder og tilblivelse

Højene er typisk 1970’er-byggeri. Dengang skulle huse udvendigt være mere ka­rakteristiske end egentlig smukke i gam­meldags forstand. Stokroseidyl var ikke moderne. Indvendigt skulle de være både praktisk indrettet og æstetisk tiltalende. Bygningernes udvendige form var fastlagt af arkitektfirmaet Friis og Moltke. De havde allerede i 1962 tegnet “Marienlund”, de rækkehuse på Skovfaldet i Århus, som kan minde noget om Højene.

Udvendigt lå stilen fast, men blokkene blev bygget af mange forskellige bygherrer, der selv kunne  være med til at bestemme det indvendige, f.eks. anbringelse af visse vægge og skillerum, køkkenets indretning, gulvbelægningen, trappens form (og ikke mindst gelænderet, som er meget forskelligt fra hus til hus) samt placering og udformning af toiletter.

Udarb. 1997