Kære alle
Så er det meget snart, at vi samles til en hyggelig dag med gode naboer på Højene, nemlig LØRDAG DEN 4. MAJ.
Det plejer at være en virkelig hyggelig dag, hvor der er mulighed for at møde nye naboer eller catche op med gamle.
Dagen kommer til at forløbe ca. som følgende:
Kl. 10.00: Vi mødes på legepladsen, fordeler diverse arbejdsopgaver og puster hoppeborgen op.
Kl. 12-13: Vi tænder op i grillen og griller pølser og brød til frokost. (Grundejerforeningen sørger for pølser, brød, tilbehør samt drikkevarer)
Hvis der er mere arbejde, arbejder vi videre efter frokost. Og ellers er der her plads til en god rundboldkamp, en gang “rundt om bordet,” fodbold, flødebollekast (Mads Bach Leiszner?) eller lignende. Alle gode initiativer er velkomne:-).
Kl. 17.30 Vi tænder atter op i grillen. Grundejerforeningen sørger for kød og pølser, og vi medbringer hver især noget til et fælles tag-selv-bord.
Vi håber på stort fremmøde, solskin og glæder os til en hyggelig dag.
De bedste hilsner
Aktivitetsudvalget