På Aarhus Kommune kan man se et kort over alle rør under højene – og deres ejerforhold. (se link under billedet).

Læs mere: hvem ejer rørene under højene.

Den røde ledning tilhører Aarhus Vand og leder vandet fra boligforeningen til den store ledning langs Nordlandsvej.

De lyseblå er vores regnvandsledninger og de violette er vores spildevandsledninger

https://webkort.aarhuskommune.dk/spatialmap?favoritename=spildevandsplan_vedtaget

Zoom ind på området.

Vælg i venstre side: Spildevandsplan 2021-26 -> afløbssystemer -> ledning afløb