Facadeplader

De oprindelige facadeplader er fra Dansk Eternit A/S. Pladerne indeholder asbest og bør ikke males eller gives an­den form for overfladebehandling. Dels lukker det materialet, dels giver det en ikke-tiltalende overfladestruktur.

Fjernelse og bortskaffelse af eternitplader er særdeles problematisk. Det kan ikke anbefales at gøre det selv. Håndværkere skal have specielt tøj på, ifølge arbejdstilsynet.

Kredsløb s anbefalinger om bortskaffelse

Man må ikke rengøre eternitpladerne med højtryksspuler. Hvis man gør, skal alt spildevand opsamles og afleveres til Kommunekemi i Nyborg.

Hvis man vil udskifte, kan man i dag få erstat­ningsplader uden as­best – fibercementplader, der passer i breddemå­let og med samme farve – lys grå. De kan købes hos tømmerhandlere eller i byggemarkeder.

Pladerne kan fås i tykkelser på 6 mm og 8 mm.

Der skal ikke fuges mellem pladerne.